Aparat ne melje kavnih zrn

Lijak za kavo je zamašen z mleto kavo. Lijak poskusite odmašiti. Sledite korakom, opisanim v videoposnetku za podporo*.

 

1. Izklopite aparat. 

2. Odstranite kuhalno enoto.

3. V lijak za kavo vstavite ročaj žlice in ga odmašite. 

4. Namestite kuhalno enoto.

5. Vklopite aparat.

6. Izberite nastavitev bolj grobega mletja.

 

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za modele v naslovu.

Videoposnetek za podporo

Izpiranje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco
Mazanje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Na zaslonu je prikazana servisna koda napake 1, 3, 4, 5, 14 ali 19

Če se prikaže servisna koda napake 1, 3, 4, 5, 14 ali 19, aparata ni več mogoče uporabljati. 

Težavo odpravite z videoposnetki za podporo*. Če se pojavi druga koda napake, se za pomoč obrnite na podporo uporabnikom.

Servisna koda napake 1

Označuje, da je lijak za kavo zamašen z mleto kavo. 

Lijak poskusite odmašiti. Sledite korakom, opisanim v videoposnetku za podporo.   

 

1. Izklopite aparat. 

2. Odstranite kuhalno enoto.

3. V lijak za kavo vstavite ročaj žlice in ga odmašite. 

4. Namestite kuhalno enoto.

5. Vklopite aparat.

6. Izberite nastavitev bolj grobega mletja.

 

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za modele v naslovu.

 

Preberite večPreberite manj

Servisna koda napake 3/4

Kuhalna enota je zamašena, ni ustrezno namazana ali ni v zaklenjenem položaju.

Težavo odpravite tako, da sledite korakom v videoposnetku za podporo*.

 

1. Izklopite aparat.

2. Odstranite kuhalno enoto in jo sperite pod tekočo vodo. 

3. Kuhalno enoto namažite, kot je prikazano v videoposnetku za podporo.

4. Kuhalno enoto vstavite v aparat in zagotovite, da se zaskoči na svoje mesto. Ko enoto pravilno vstavite v aparat in se zaskoči, zaslišite rahel "klik". 

5. Vklopite aparat.

 

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za modele v naslovu.

 

Preberite večPreberite manj

Servisna koda napake 5

Za to kodo obstaja več različnih vzrokov, zato težavo poskusite odpraviti z eno od naslednjih rešitev. Videoposnetek za podporo* vsebuje podrobnejša navodila.

 

1. V krogotok vode je vstopil zrak ali pa so pod zbiralnikom za vodo kavna zrna.
Izklopite aparat. Iz zbiralnika zlijte vodo in zagotovite, da je prostor za zbiralnik za vodo čist ter da na njem ni kavnih zrn/delcev zrn. Nato aparat znova vklopite. Skozi aparat spustite od 2 do 3 lončke vroče vode.

2. Uporaba filtra AquaClean/Brita
Filter pred namestitvijo ni bil ustrezno pripravljen ali je zamašen.

Izklopite aparat. Odstranite filter in poskusite pripraviti kavo. Če to deluje, filter za vodo ustrezno pripravite, preden ga znova namestite. Pripravljen filter namestite v aparat. Če težava še vedno ni odpravljena, je filter morda zamašen in ga je treba zamenjati.

3. Kuhalna enota je zamašena.
Izklopite aparat. Odstranite kuhalno enoto in jo sperite pod tekočo vodo ter jo po potrebi namažite. Kuhalno enoto znova namestite in vklopite aparat.

4. Krogotok je zamašen z delci vodnega kamna.
Aparat naj bo nekaj ur izklopljen. Nato ga znova vklopite. Če je koda napake izginila, iz aparata odstranite vodni kamen. Pri tem uporabite izdelek za odstranjevanje vodnega kamna Philips/Saeco. V razdelku glede odstranjevanja vodnega kamna najdete ustrezna navodila za vaš aparat.

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za omenjene modele.

Preberite večPreberite manj

Servisna koda napake 14

Aparat se je pregrel. Izklopite ga in počakajte 60 minut.

 

Servisna koda napake 19

  • Počakajte, da se aparat s temperature za transport prilagodi na sobno temperaturo.
  • Aparat izklopite in počakajte 30 minut. Nato ga znova vklopite.

Videoposnetek za podporo za kodo napake 1

Odmašitev lijaka za kavo espresso kavnega aparata Philips Saeco

Videoposnetek za podporo za kodo napake 3/4

Izpiranje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Videoposnetek za podporo za kodo napake 5

Mazanje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Aparat proizvede samo nekaj kapljic kave

Če aparat proizvede samo nekaj kapljic kave, za to obstajajo različni vzroki in rešitve. Odkrijte vzroke za to težavo in navodila, kako jo odpravite. 

 

1. Kuhalna enota je zamašena z umazanijo ali ni ustrezno namazana

Odstranite kuhalno enoto in jo sperite pod tekočo vodo. Po potrebi jo namažite. Sledite navodilom v videoposnetku za podporo* za čiščenje/mazanje in vstavljanje ter odstranjevanje kuhalne enote. 

 

2. Dulec za kavo je zamašen

Odprtine na dulcu za kavo previdno odmašite z iglo. 

 

3. Uporaba filtra AquaClean/Brita

Filter pred namestitvijo ni bil ustrezno pripravljen ali je zamašen.

Izklopite aparat. Odstranite filter in poskusite pripraviti kavo. Če to deluje, filter ustrezno pripravite, preden ga znova namestite. Oglejte si videoposnetek z navodili za pripravo filtra AquaClean. Pripravljen filter namestite v aparat in pripravite kavo. Če težava še vedno ni odpravljena, je filter morda zamašen in ga je treba zamenjati.

 

4. Iz aparata je treba odstraniti vodni kamen

Če iz aparata že nekaj časa niste odstranili vodnega kamna ali ste odstranjevanje nekajkrat preložili, to storite sedaj. Pri tem uporabite odstranjevalec vodnega kamna Philips/Saeco. Na strani za odstranjevanje vodnega kamna najdete ustrezna navodila za vaš aparat.

 

5. Za modela aparatov Exprelia in Xelsis

Gumb SBS je v zaprtem položaju. Gumb SBS obrnite v srednji položaj in pripravite espresso.

 

6. Skozi aparat spustite vročo vodo

V sistem je morda vstopil zrak. Težavo odpravite tako, da skozi aparat spustite nekaj vroče vode.

 

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za omenjene modele.

Izpiranje kuhalne enote

Odmašitev lijaka za kavo espresso kavnega aparata Philips Saeco

Mazanje kuhalne enote

Izpiranje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Priprava filtra AquaClean

Mazanje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Kavni aparat pripravlja vodeno kavo

Če aparat proizvaja vodeno kavo, za to obstajajo različni vzroki in rešitve. Odkrijte vzroke za to težavo in navodila, kako jo odpravite. 

 

1. Pri prvi uporabi.

Prve pripravljene skodelice kave so običajno bolj vodene, saj se aparat še vedno prilagaja s sistemom za prilagoditev Saeco. Pripravite še od 5 do 7 skodelic kave.

 

2. Kuhalna enota je zamašena z umazanijo ali ni ustrezno namazana.

Odstranite kuhalno enoto in jo sperite pod tekočo vodo. Po potrebi jo namažite. Sledite korakom v videoposnetku za podporo* za čiščenje in vstavljanje ter odstranjevanje kuhalne enote. 

 

3. Dolžina kave je bila prilagojena s funkcijo MEMO.

Prilagodite dolžino kave gumba za kavo. Pridržite ustrezen gumb, dokler se na zaslonu ne prikaže ikona "Memo". Aparat nato preide v programsko fazo in začne pripravljati izbrano kavo. Sledite navodilom v videoposnetku za podporo* za prvo uporabo in prilagajanje nastavitev.

 

4. Lijak za kavo je zamašen z mleto kavo.

Lijak poskusite odmašiti. Sledite navodilom za čiščenje lijaka v videoposnetku za podporo*.

 

5. Mletje je nastavljeno na grobo mletje. 

Mletje nastavite na bolj fino mletje. Sledite navodilom v videoposnetku za podporo* za prvo uporabo in prilagajanje nastavitev.

 

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za modele v naslovu.

Izpiranje kuhalne enote

Izpiranje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Odmašitev lijaka za kavo

Odmašitev lijaka za kavo espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Sporočilo "Empty coffee grounds container" za praznjenje posode za zmleto kavo ne izgine z zaslona

Če posodo za zmleto kavo izpraznite, ko je aparat izklopljen, se števec cikla priprave kave ne ponastavi in sporočilo "Empty coffee grounds container" za praznjenje posode za zmleto kavo ne izgine z zaslona. Aparat lahko tudi predčasno izzove signal za polno posodo, čeprav posoda še ni napolnjena.

Težave s sporočilom odpravite na naslednji način:
• Odstranite posodo za zmleto kavo, ko je aparat vklopljen, počakajte najmanj 5 sekund in posodo znova vstavite.
• Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za modele v naslovu.

Odmašitev lijaka za kavo espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Ne morem vstaviti kuhalne enote

Če ne morete vstaviti kuhalne enote, aparat in kuhalna enota nista v nevtralnem položaju. 

Sledite spodnjim korakom in si oglejte videoposnetek za podporo* s podrobnejšimi navodili.

 

1. Namestite posodo za zmleto kavo in pladenj za kapljanje ter zaprite servisna vratca. Kuhalno enoto pustite odstranjeno. 

2. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite aparat. Počakajte, da se aparat popolnoma izklopi in ne proizvaja več nobenih zvokov.

3. Glavno stikalo na hrbtni strani aparata preklopite v izklopljen položaj (0). Če aparat nima glavnega stikala, ga izključite iz električnega omrežja. 

4. Glavno stikalo na hrbtni strani aparata preklopite v vklopljen položaj (-). Če aparat nima glavnega stikala, ga priključite v električno omrežje.

5. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da aparat znova vklopite. Počakajte, da se aparat popolnoma vklopi in ne proizvaja več nobenih zvokov. 

6. Kuhalno enoto nastavite v nevtralni položaj, kot je prikazano v videoposnetku za podporo. 

7. Odstranite posodo za zmleto kavo in pladenj za kapljanje, odprite servisna vratca in kuhalno enoto po vodilu potisnite v aparat. Pazite, da med vstavljanjem kuhalne enote ne pritisnete gumba "Push".

8. Namestite posodo za zmleto kavo in pladenj za kapljanje ter zaprite servisna vratca.

 

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za omenjene modele.

 

V espresso aparat Philips Saeco ne morem vstaviti kuhalne enote
V espresso aparat Philips Saeco ne morem vstaviti kuhalne enote
Ne morem odstraniti kuhalne enote iz espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Ne morem odstraniti kuhalne enote

Če ne morete odstraniti kuhalne enote, aparat ni v nevtralnem položaju. Sledite spodnjim korakom in si oglejte videoposnetek za podporo* s podrobnejšimi navodili.

 

1. Namestite posodo za zmleto kavo in pladenj za kapljanje ter zaprite servisna vratca.

2. Pritisnite gumb za vklop/izklop, da izklopite aparat. Počakajte, da se aparat popolnoma izklopi in ne proizvaja več nobenih zvokov.

3. Glavno stikalo na hrbtni strani aparata preklopite v izklopljen položaj (0). Če aparat nima glavnega stikala, ga izključite iz električnega omrežja. 

4. Glavno stikalo na hrbtni strani aparata preklopite v vklopljen položaj (-). Če aparat nima glavnega stikala, ga priključite v električno omrežje.

5. Aparat vklopite z gumbom za vklop/izklop. Počakajte, da se aparat popolnoma vklopi in ne proizvaja več nobenih zvokov. Opomba: dokler ni aparat pripravljen na uporabo, ne izvajajte nobenih dejanj, na primer ne odpirajte servisnih vratc in ne odstranjujte pladnja za kapljanje ali posode za zmleto kavo. 

6. Odstranite posodo za zmleto kavo in pladenj za kapljanje ter odprite servisna vratca. 

7. Znova poskusite odstraniti kuhalno enoto. Ročaj potisnite na stran, ga držite in kuhalno enoto potegnite proti sebi.

 

Kuhalne enote ne odstranjujte med postopkom odstranjevanja vodnega kamna. Najprej počakajte, da se postopek zaključi.

 

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za omenjene modele.

 

Ne morem odstraniti kuhalne enote iz espresso kavnega aparata Philips Saeco
Ne morem odstraniti kuhalne enote iz espresso kavnega aparata Philips Saeco
Ne morem odstraniti kuhalne enote iz espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Aparat pušča

Če je pod aparatom voda, za to obstaja več različnih vzrokov in ne pomeni nujno, da je prišlo do tehnične napake. Več informacij najdete v nadaljevanju in videoposnetku za podporo*, ki prikazuje natančnejša navodila.

 

Voda v pladnju za kapljanje

Če je v pladnju za kapljanje voda, ne skrbite, to je popolnoma normalno. 

Gre za vodo iz ciklov samostojnega izpiranja, ki jo aparat uporabi med delovanjem in izteče neposredno v pladenj za kapljanje. To ne pomeni, da aparat pušča.

 

Rjavkasta voda/voda, ki vsebuje delce kave 

Če je voda pod aparatom rjava ali vsebuje kavne delce, preverite, ali je vzrok kateri od naslednjih: prepoln pladenj za kapljanje, polivanje, odstranitev pladnja za kapljanje med delovanjem aparata ali zamašena kuhalna enota/posoda za preostalo kavo. To preprečite/odpravite z naslednjimi koraki.

– Ko iz pladnja za kapljanje skoči indikator polnega pladnja za kapljanje, izpraznite pladenj.

– Preden v aparatu začnete odstranjevati vodni kamen, mora biti pladenj za kapljanje prazen.

– Aparat stoji na vodoravni podlagi.

– Odstranite kuhalno enoto in posodo za preostalo kavo ter ju sperite pod tekočo vodo.

 

Prečiščena voda pod aparatom

Če je posoda za vodo nameščena pred aparatom, morda ni do konca vstavljena. Potisniti jo morate kolikor je mogoče nazaj. 

Če to ne reši težave, se obrnite na podporo uporabnikom v vaši državi, ker aparat morda pušča.

 

Za dulcem za kavo izteka kava/voda.

Če je dulec za kavo snemljiv, preverite, ali je pravilno nameščen. Težavo poskusite odpraviti tako, da dulec potisnete nekoliko bolj proti aparatu.

 

Če dulec za kavo na aparatu ni snemljiv, se obrnite na podporo uporabnikom v vaši državi, ker aparat morda pušča.

 

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za modele v besedilu.

 

Odmašitev lijaka za kavo espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Zakaj aparat ne ustvarja dobro spenjene mlečne pene?

Če vrček za mleko ne peni mleka, so za to lahko različni vzroki in rešitve.

1. Deli mlečnega sistema so umazani

Razstavite vse dele mlečnega sistema, vključno s cevmi, in jih očistite.


2. Cevka za dovod mleka ni pravilno povezana z elementom za penjenje ali sistemom za penjenje mleka.
Cevko za dovod mleka pravilno namestite na element za penjenje ali sistem za penjenje mleka.


3. Mleko je pretoplo

Za najboljše rezultate uporabljajte mleko, ki je bilo v hladilniku in je ohlajeno na temperaturo 4 °C.


4. Uporabljate napačno vrsto mleka.

Preizkušeno in dokazano se dobro penijo polposneto ali polnomastno kravje mleko, sojino mleko in mleko brez laktoze.

 

5. Dulec za nalivanje vrčka za mleko ni v celoti izvlečen (ne velja za model Xelsis)
Poskrbite, da ga v celoti izvlečete.

Čiščenje vrčka za mleko pri espresso kavnem aparatu Philips Saeco

Saeco serije Xelsis SM76XX

Izpiranje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Saeco serije Xelsis SM75XX

Mazanje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Aparat oddaja glasen zvok

Aparat med delovanjem oddaja zvok. Če oddaja nenavadne zvoke, preverite možne vzroke in kako jih enostavno odpraviti.

Možni vzroki za glasen zvok med mletjem:


1. Zamašen lijak za kavo.

Lijak poskusite odmašiti. Sledite navodilom za čiščenje lijaka v videoposnetku za podporo*.

2. Mletje je nastavljeno na najbolj fino mletje.
Mletje nastavite na bolj grobo mletje. Sledite navodilom v videoposnetku za podporo* za prvo uporabo in prilagajanje nastavitev.

Možni vzroki za glasen zvok med izpiranjem ali pripravo kave:


1. Pod zbiralnikom za vodo so kavna zrna/kavni delci in vstopa zrak.

Odstranite zbiralnik za vodo ter odstranite vsa zrna in njihove delce iz prostora za zbiralnik za vodo. Sledite navodilom za čiščenje v videoposnetku za podporo*.

2. Kuhalna enota je zamašena z umazanijo ali ni ustrezno namazana.

Odstranite kuhalno enoto in jo sperite pod tekočo vodo. Po potrebi jo namažite. Sledite korakom v videoposnetku za podporo* za čiščenje in vstavljanje ter odstranjevanje kuhalne enote.

3. Iz aparata je treba odstraniti vodni kamen.
Če iz aparata že nekaj časa niste odstranili vodnega kamna ali ste odstranjevanje nekajkrat preložili, to storite sedaj. Pri tem uporabite odstranjevalec vodnega kamna Philips/Saeco. Na strani za odstranjevanje vodnega kamna najdete ustrezna navodila za vaš aparat.

 

4. Uporaba filtra AquaClean/Brita

Filter pred namestitvijo ni bil ustrezno pripravljen ali je zamašen.

Izklopite aparat. Odstranite filter in poskusite pripraviti kavo. Če to deluje, filter ustrezno pripravite, preden ga znova namestite. Oglejte si videoposnetek z navodili za pripravo filtra AquaClean. Pripravljen filter namestite v aparat in pripravite kavo. Če težava še vedno ni odpravljena, je filter morda zamašen in ga je treba zamenjati. *Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za omenjene modele.

Priprava filtra AquaClean

Mazanje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Iz aparata ne izteka kava ali voda

Za to kodo obstaja več različnih vzrokov, zato težavo poskusite odpraviti z eno od naslednjih rešitev. Videoposnetek za podporo* vsebuje podrobnejša navodila.

1. Pri prvi uporabi.
Prve pripravljene skodelice kave so običajno bolj vodene, saj se aparat še vedno prilagaja s sistemom za prilagoditev Saeco. Pripravite še od 5 do 7 skodelic kave.

2. Pod zbiralnikom za vodo so kavna zrna/kavni delci in vstopa zrak.
Odstranite zbiralnik za vodo ter odstranite vsa zrna in njihove delce iz prostora za zbiralnik za vodo. Sledite navodilom za čiščenje v videoposnetku za podporo*.

3. Kuhalna enota je zamašena z umazanijo.
Odstranite kuhalno enoto in jo sperite pod tekočo vodo. Po potrebi jo namažite. Sledite korakom v videoposnetku za podporo* za čiščenje in vstavljanje ter odstranjevanje kuhalne enote.

4. Uporaba filtra AquaClean/Brita

Filter pred namestitvijo ni bil ustrezno pripravljen ali je zamašen.
Odstranite filter in poskusite pripraviti kavo. Če to deluje, filter ustrezno pripravite, preden ga znova namestite. Oglejte si videoposnetek z navodili za pripravo filtra AquaClean. Pripravljen filter namestite v aparat in pripravite kavo. Če težava še vedno ni odpravljena, je filter morda zamašen in ga je treba zamenjati.

5. V krogotok vode je vstopil zrak
Skozi aparat spustite od 2 do 3 lončke vroče vode.

6. Za modela aparatov Exprelia in Xelsis
Gumb SBS je v zaprtem položaju. Gumb SBS obrnite v srednji položaj in pripravite espresso.

7. Iz aparata je treba odstraniti vodni kamen
Če iz aparata že nekaj časa niste odstranili vodnega kamna ali ste odstranjevanje nekajkrat preložili, to storite sedaj. Pri tem uporabite odstranjevalec vodnega kamna Philips/Saeco. Na strani za odstranjevanje vodnega kamna najdete ustrezna navodila za vaš aparat.

*Videoposnetek za podporo velja za vse popolnoma samodejne espresso kavne aparate, ne samo za omenjene modele.

Videoposnetek za podporo

Mazanje kuhalne enote espresso kavnega aparata Philips Saeco

Ali so bile te informacije koristne?

Indikator za odstranjevanja vodnega kamna po odstranitvi vodnega kamna ne ugasne

Če indikator za odstranjevanje vodnega kamna še vedno sveti, aparata po končanem ciklu odstranjevanja vodnega kamna po vsej verjetnosti niste sprali z zadostno količino vode.
Aparat sperite s še enim polnim zbiralnikom vode.

Če ste aparat izklopili ter tako prekinili postopek odstranjevanja vodnega kamna in ne veste, kako postopek nadaljevati, se za pomoč obrnite na naš center za pomoč uporabnikom.

Ali so bile te informacije koristne?

Ne vem, kaj pomenijo določeni svetlobni indikatorji espresso kavnega aparata

Svetlobni indikatorji na espresso kavnem aparatu pokažejo, kaj morate storiti in kakšno je stanje aparata.

Uporabniški priročnik vsebuje poglavje z razlagami pomenov indikatorjev. S funkcijo iskanja poiščite in prenesite ustrezni uporabniški priročnik za espresso kavni aparat Philips ali Saeco.

Opomba: če vsi indikatorji istočasno utripajo, se za pomoč obrnite na naš center za pomoč uporabnikom.

Ali so bile te informacije koristne?

Aparat se ne vklopi

Če se espresso kavni aparat ne vklopi, ko pritisnete gumb za vklop/izklop, so za to lahko različni vzroki in rešitve.

 

1. Preglejte napajalni kabel in vklopite stikalo na hrbtni strani.

  • Zagotovite, da je električni kabel pravilno vstavljen. Kabel trdno vstavite v kavni aparat in v omrežno vtičnico.
  • Preverite, ali je gumb za vklop/izklop na hrbtni strani kavnega aparata vklopljen.

 

2. Kabel priključite v drugo vtičnico.

Preverite, ali je na napajalne vire priključenih preveč naprav. Aparat priključite v drugo vtičnico.

V espresso aparat Philips Saeco ne morem vstaviti kuhalne enote

Ali so bile te informacije koristne?

Poiščite uporabniški priročnik

Za podrobnejše informacije vtipkajte ime ali številko izdelka vašega espresso kavnega aparata

Kako vam lahko pomagamo?

Dodatna oprema

Naši vodni filtri, odstranjevalci vodnega kamna in sredstva za vzdrževanje vam omogočajo pripravo okusne kave in ohranjajo učinkovito delovanje espresso kavnega aparata Saeco.

Stopite v stik z nami

Obrnite se na naše predstavnike, ki vam bodo zagotovili osebno pomoč pri vseh vprašanjih glede kavnih aparatov.

Registrirajte aparat

Registrirajte svoj kavni aparat še danes in prvi izvedite za naše najnovejše izdelke in posebne ponudbe.

Poiščite najbližji servis

Poiščite najbližji pooblaščeni servisni center za popravilo vašega kavnega aparata.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.