Pogoji uporabe

 

To spletno stran ("spletna stran") vam omogoča Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC, Amsterdam, Nizozemska ("Philips").

 

Naslednji pogoji uporabe urejajo vaš dostop do te spletne strani in njegovo uporabo. Posebni pogoji se lahko uporabljajo tudi za določeno vsebino, podatke, gradivo ali informacije, ki jih vsebuje ta spletna stran ali so na voljo prek nje ("vsebina"), in za določeno vsebino, podatke, gradivo ali informacije, ki jih lahko naložite, predložite in/ali objavite na spletni strani ("uporabniška vsebina"), ali za transakcije, sklenjene preko te spletne strani. Takšni posebni pogoji lahko dopolnjujejo te pogoje uporabe ali, kadar je to izrecno navedeno, nadomeščajo te pogoje uporabe.

 

1. Sprejemanje pogojev uporabe

2. Sprememba pogojev

3. Politika zasebnosti

4. Izjave o omejitvi odgovornosti

5. Registracija

6. Sodelujoči

7. Omejitev odgovornosti

8. Vsebina/programska oprema tretjih oseb

9. Avtorske pravice in blagovne znamke

10. Lastninske pravice na spletnem mestu

11. Zahtevki za kršenje avtorskih pravic v ZDA

12. Odškodnina in sprostitev

13. Ukinitev spletne strani

14. Izdelki Philips

15. Izjava "varnega pristana" v skladu z zakonom Private
Securities Litigation Reform Act of 1995 (Zakon o reformi sodnih postopkov v
zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji iz leta 1995)

16. Reševanje sporov

17. Razdružljivost

18. Brez odpovedi

19. Naslovi

1. Sprejemanje pogojev uporabe    

   

 

Z dostopom do te spletne strani ali njeno uporabo se strinjate, da vas pravno zavezujejo pogoji uporabe in vsi pogoji, ki jih vsebuje ali na katere se sklicuje, ali katerikoli dodatni pogoji, določeni na tej spletni strani. Če se NE strinjate z vsemi temi pogoji, NE smete dostopati do te spletne strani ali je uporabljati.

2. Sprememba pogojev  

   

 

Družba Philips lahko te pogoje uporabe kadarkoli spremeni. Taki spremenjeni pogoji uporabe stopijo v veljavo po objavi. Z nadaljnjim dostopanjem do spletne strani ali njeno uporabo se šteje, da ste te spremembe sprejeli. Priporočljivo je, da redno pregledujete vsa veljavna določila in pogoje. Druge spletne strani družbe Philips imajo lahko svoje pogoje uporabe, ki se uporabljajo za te spletne strani.

 

Družba Philips si pridržuje pravico, da kadarkoli brez obvestila prekine ali spremeni ali posodobi spletno stran ali njeno vsebino. Philips si pridržuje pravico do takojšnje omejitve, zavrnitve ali prekinitve dostopa do spletne strani ali kateregakoli njenega dela po lastni presoji, brez kakršnegakoli obvestila in iz kakršnegakoli razloga.

3. Politika zasebnosti    

   

 

Osebni podatki, posredovani ali zbrani preko te spletne strani ali v povezavi z njo, se uporabljajo samo v skladu s pravilnikom o zasebnosti družbe Philips, za te pogoje uporabe pa velja pravilnik o zasebnosti, kot je objavljen na tej spletni strani.

4. Izjave o omejitvi
odgovornosti
 

   

 

VSE INFORMACIJE (VKLJUČNO Z BESEDILOM, SLIKAMI, GRAFIKAMI, POVEZAVAMI IN DRUGIM GRADIVOM) NA SPLETNI STRANI SO NA VOLJO "KOT TAKE" IN "KOT SO NA VOLJO". DRUŽBA PHILIPS IN NJENE HČERINSKE DRUŽBE, POVEZANE DRUŽBE, PARTNERJI, DAJALCI LICENC, IMETNIKI LICENC ZA BLAGOVNE ZNAMKE IN DOBAVITELJI SE V OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, IZRECNO ODPOVEDUJEJO VSEM IZRECNIM ALI IMPLICITNIM ZAGOTOVILOM, VKLJUČNO Z ZAGOTOVILI O PRODAJI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, NEŠKODLJIVOSTI ALI GLEDE DELOVANJA TE SPLETNE STRANI, VSEBINE ALI UPORABNIŠKE VSEBINE. Niti Philips niti njegove hčerinske
družbe, povezane družbe, partnerji, dajalci licenc, pridobitelji licenc za blagovne znamke in dobavitelji ne jamčijo in ne dajejo nobenih zagotovil, da (i) bo spletna stran izpolnjevala vaše zahteve, (ii) da bo spletna stran
delovala neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak, ali (iii) da bodo rezultati, ki jih lahko dobite z uporabo spletne strani (vključno z vsem informacijami in gradivi na tej  spletnem mestu), pravilni, popolni, natančni, zanesljivi ali kako drugače ustrezali vašim zahtevam.

 

To je javna spletna stran. V zvezi z uporabniško vsebino, ki jo lahko predložite na tej spletni strani, ne smete pričakovati zaupnosti. Na tej strani ne predložite zaupnih informacij.

 

Philips in njegove hčerinske družbe, povezane družbe, partnerji, dajalci licenc, imetniki licenc za blagovne znamke in dobavitelji ne odgovarjajo za prekinitve ali opustitve internetnih storitev, storitev omrežja ali gostovanja ter ne jamčijo, da spletna stran ali storitve, ki omogočajo dostop do te spletne strani, ali elektronska sporočila, ki jih pošlje Philips, ne vsebujejo virusov ali drugih škodljivih elementov.

 

Vse gradivo, ki ga prenesete ali kako drugače pridobite z uporabo te spletne strani, uporabljate po lastni presoji in na lastno odgovornost. Za kakršnokoli škodo na vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je
posledica prenosa takega gradiva, ste odgovorni izključno vi.

5. Registracija    

   

 

Za dostop do določenih območij spletnega mesta in uporabo
določenih funkcij ali lastnosti spletnega mesta se boste morda morali registrirati kot sodelujoči. Ta registracija je brezplačna.

 

Ob registraciji morate izbrati edinstveno uporabniško ime ali "vzdevek" in geslo ter navesti edinstven, veljaven, aktualen in preverljiv e-poštni naslov. Podvojena uporabniška imena in e-poštni naslovi niso dovoljeni, zato boste morali izbrati drugo uporabniško ime ali naslov, če sta že v uporabi. Poslali vam bomo potrditveno e-poštno sporočilo z vašimi registriranimi podatki. Če pošiljanje teh podatkov iz kakršnegakoli razloga ne uspe, se lahko vaš dostop do območij, funkcij ali lastnosti, ki zahtevajo takšno registracijo, zavrne ali prekine. Svojo registracijo boste nemudoma posodobili, da bo točna in aktualna. Sami ste odgovorni za ohranjanje zaupnosti svojega gesla. Pridržujemo si pravico, da spremenimo vaše uporabniško ime ali izbrišemo vsebino, ki ste jo poslali na spletno stran, ali zavrnemo ali prekličemo vašo registracijo, če izberete uporabniško ime, ki je po naši presoji žaljivo, nespodobno, sramotilno ali kako drugače neprimerno. Prav tako ste sami odgovorni za omejitev dostopa do svojega računalnika (računalnikov). Strinjate se, da boste prevzeli odgovornost za vse dejavnosti, ki se izvajajo pod vašim računom, uporabniškim imenom in/ali geslom in so posledica vašega ravnanja, neukrepanja ali malomarnosti. Če opazite kakršno koli sumljivo ali nepooblaščeno ravnanje v zvezi z vašim računom, uporabniškim imenom in/ali geslom, se strinjate, da nas nemudoma kontaktirate po e-pošti preko  www.philips.com/siteowner. Po lastni presoji lahko preprečimo registracijo iz določene storitve elektronske pošte ali ponudnika internetnih storitev.

6. Sodelujoči

   

 

Z oddajo kakršnekoli uporabniške vsebine na spletno stran se strinjate, da bo gradivo pravilno, konstruktivno in relevantno ter ne bo vsebovalo elementov, ki bi lahko bili nezakoniti ali kako drugače neprimerni za objavo, med drugim tudi elementov, ki (1) bi lahko bili žaljivi ali škodljivi za drugo osebo ali subjekt, (2) lahko povzročijo škodo katerikoli osebi ali premoženju ali kako drugače obrekujejo ali nadlegujejo katerokoli osebo ali organizacijo, (3) lahko kršijo zakonske pravice katerekoli osebe (vključno s pravico do zasebnosti ali javnosti), (4) so pornografski, obsceni, vulgarni, nespodobni ali grozilni, (5) so kulturno, etnično ali drugače sporni ali (6) predlagajo ali spodbujajo nezakonito dejavnost.

 

Preden pošljete gradivo, se boste po najboljših močeh potrudili, da preverite in odstranite vse viruse ali druge škodljive ali uničujoče lastnosti. Prav tako preko spletne strani ne smete pošiljati verižnih pisem, piramidnih shem, anket in nagovarjanj. Poleg tega ne smete ponarejati glave ali manipulirati z identifikacijskimi ali drugimi podatki, da bi prikrili izvor katerekoli vsebine in/ali uporabniške vsebine, prenesene prek našega spletnega mesta, ali da bi
manipulirali s svojo prisotnostjo na spletnem mestu. Ne vmešavate se v naša spletna mesta, strežnike ali omrežja, jih ne motite in ne izvajate dejanj, ki bi nerazumno ali nesorazmerno obremenila našo infrastrukturo.
Potrjujete, izjavljate in jamčite, da uporabniška vsebina, predložena na spletno stran, ne krši nobene lastninske pravice drugega, na primer avtorske pravice, blagovne znamke ali patenta, ali kakršnekoli obveznosti glede zaupnosti. Potrjujete in se strinjate, da lahko vse vaše zamisli, prispevke ali razprave ali katerokoli drugo uporabniško vsebino, ki jo posredujete na spletno stran in ni predmet zaščite pravic intelektualne lastnine, uporabi katerikoli drug sodelujoči brez nadomestila ali navedbe avtorstva. Družbi Philips, njenim hčerinskim in povezanim podjetjem, imetnikom licenc za blagovne znamke in drugim partnerjem podeljujete svetovno, nepreklicno, brezplačno, neizključno, podlicenčno in prenosljivo licenco za uporabo, reprodukcijo, pripravo izpeljank, distribucijo, javno izvajanje, javni prikaz, prenos in objavo uporabniške vsebine, ki jo posredujete, na tej spletni strani ali katerikoli drugi spletni strani družbe Philips ali v drugih gradivih Philips za trženje ali odnose z javnostmi v vseh vrstah medijev. Sami ste odgovorni za svojo uporabniško vsebino in posledice njene objave in/ali predložitve. Philips lahko, vendar ni dolžan, pred in/ali po oddaji uporabniške vsebine pregleda in spremlja. Vendar se zavedate, da je nemogoče, da bi spremljali ali pregledovali vse uporabniške vsebine. Brez omejitev Philips, njegove hčerinske družbe, povezane družbe, partnerji, dajalci licenc, imetniki licenc za blagovne znamke in dobavitelji niso in ne morejo biti odgovorni za točnost, popolnost, kakovost ali veljavnost uporabniške vsebine, ki jo na spletnem mestu objavijo tretje osebe.
Philips ne podpira nobene uporabniške vsebine ali v njej izraženega mnenja, priporočila ali nasveta, zato izrecno zavrača vsakršno odgovornost v zvezi z uporabniško vsebino. Družba Philips ima izključno pravico in možnost, da kadarkoli in po lastni presoji uredi in/ali odstrani sporočila ali katerokoli drugo uporabniško vsebino, ki je sporna, neprimerna ali kako drugače krši te pogoje uporabe, iz kakršnegakoli razloga, brez predhodnega obvestila ali soglasja. Vsak uporabnik, ki meni, da je predložena uporabniška vsebina sporna ali neprimerna, naj se nemudoma obrne na Philips po elektronski pošti preko  https://www.philips.com/siteowner. Po prejemu takega obvestila si bomo razumno prizadevali, da v razumnem roku izvedemo ukrepe, za katere menimo, da so potrebni. Ker gre za ročni postopek, vas obveščamo, da določene uporabniške vsebine morda ne bomo mogli takoj odstraniti ali urediti.

7. Omejitev odgovornosti    

   

 

V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA PHILIPS ALI KATERA KOLI OD NJENIH HČERINSKIH DRUŽB, POVEZANIH DRUŽB, PARTNERJEV, DAJALCEV LICENC, PRIDOBITELJEV LICENC ZA BLAGOVNE ZNAMKE ALI DOBAVITELJEV NI ODGOVORNA ZA KAKRŠNOKOLI POSREDNO, POSLEDIČNO, KAZENSKO, POSEBNO ALI NAKLJUČNO ALI DRUGO ŠKODO, KI IZHAJA IZ DOSTOPA, UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI DOSTOPA ALI UPORABE TE SPLETNE STRANI, VSEBINE ALI UPORABNIŠKE VSEBINE ALI JE Z NJIMI POVEZANA, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA PHILIPS OPOZORJENA NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE, RAZEN ČE JE TAKŠNA ŠKODA POSLEDICA PREVARE ALI LAŽNEGA ZAVAJANJA S STRANI DRUŽBE PHILIPS.

 

Če živite v državi ali zvezni državi, ki ne dovoljuje katerekoli od zgoraj navedenih izključitev ali omejitev odgovornosti ali katerekoli od zavrnitev jamstev iz 4. poglavja zgoraj, takšne izključitve ali omejitve ne bodo veljale za vas, vendar le v obsegu, v katerem takšne izključitve ali omejitve niso dovoljene. V takem primeru so takšne izključitve ali omejitve
omejene v največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja.

8. Vsebina/programska oprema tretjih oseb

   

 

Philips nikakor ni odgovoren za vsebino katerekoli spletne strani v lasti tretje osebe, ki je lahko povezana s spletno stranjo prek hiperpovezave, ne glede na to, ali takšno hiperpovezavo zagotovi spletna stran ali tretja oseba v skladu s pogoji uporabe ali ne. Nobena povezava z naše spletne strani na drugo spletno stran ne pomeni odobritve take druge spletne strani in ne dajemo nobene presoje ali zagotovila glede točnosti, pravočasnosti ali primernosti vsebine katerekoli spletne strani, na katero se lahko spletna stran poveže, ter za to ne prevzemamo nobene odgovornosti.

 

Za vsako programsko opremo, ki je na voljo za prenos s te spletne strani ali preko nje, veljajo pogoji veljavne licenčne pogodbe. Razen, kot je določeno v veljavni licenčni pogodbi, je programska oprema na voljo za uporabo samo končnim uporabnikom in vsako nadaljnje kopiranje, razmnoževanje ali razširjanje programske opreme je izrecno prepovedano. MOREBITNE GARANCIJE V ZVEZI S TAKŠNO PROGRAMSKO OPREMO VELJAJO LE, KOT JE IZRECNO DOLOČENO V USTREZNI LICENČNI POGODBI. PHILIPS S TEM IZRECNO ZAVRAČA VSE NADALJNJE IZJAVE IN JAMSTVA KATEREKOLI VRSTE, IZRECNA ALI IMPLICITNA, VKLJUČNO Z JAMSTVI O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEŠKODLJIVOSTI V ZVEZI S PROGRAMSKO OPREMO.

9. Avtorske pravice in blagovne znamke    

   

 

Avtorske in vse druge lastniške pravice na vsebini, ki jo zagotavljajo družba Philips, njene podružnice, hčerinske družbe, imetniki licenc za blagovne znamke in/ali drugi partnerji, programska oprema za delovanje in objavo spletne  strani, zbiranje podatkov na spletni strani ter vrstni red, zaporedje in ureditev te spletne strani so last družbe Koninklijke Philips N.V. in/ali njenih imetnikov licenc za blagovne znamke, drugih partnerjev ali dajalcev licenc. Vse pravice na vsebini, ki tu niso izrecno podeljene, so pridržane. PHILIPS je registrirana blagovna znamka družbe Koninklijke Philips N.V.

 

PHILIPS in vse druge registrirane blagovne znamke družbe Koninklijke Philips N.V. in njenih podružnic so pomembni členi družbe. Pravilna uporaba teh blagovnih znamk je pomembna, zato morate pri sklicevanju na izdelke in storitve našega podjetja upoštevati navodila družbe Philips. Več informacij najdete tukaj.

 

Uporaba in registracija imena PHILIPS je pridržana izključno za naše podjetje. Ne smete registrirati ali uporabljati imena podjetja, statutarnega imena, trgovskega imena, imena domene ali drugega imena, navedbe ali opisa, katerega
del je ime Philips ali njemu podobno ime ali ime, ki je sestavljeno iz dela imena Philips, niti ne sme vsebovati nobene druge registrirane blagovne znamke v lasti družbe Koninklijke Philips N.V.

 

10. Lastninske pravice na spletni strani

   

 

Ta spletna stran je javne narave in vse informacije, posredovane na njej, se štejejo za nezaupne. Potrjujete, da vsaka predložitev izumov, ki so vsebovani v katerikoli uporabniški vsebini, ki jo predložite, pomeni "objavo" takega izuma v skladu z veljavno patentno zakonodajo.

 

Potrjujete, da je lahko vsaka uporabniška vsebina, ki jo predložite in/ali obravnavate na spletni strani, predmet patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk in drugih pravic intelektualne lastnine družbe Philips, njenih hčerinskih družb, povezanih družb, imetnikov licenc za blagovne znamke, drugih partnerjev ali tretjih oseb. Če nameravate izkoriščati kakršnekoli ideje, predloge, sugestije ali rešitve ali drugo uporabniško vsebino, predloženo na spletni strani, ste odgovorni za ustrezno preverjanje intelektualne lastnine, preden se lotite kakršnegakoli izkoriščevalskega ravnanja.

11. Zahtevki za kršenje
avtorskih pravic v ZDA
   

   

 

Če veste ali sumite, da je bilo katerokoli gradivo na tej spletni strani (med drugim tudi gradivo, objavljeno na forumu) uporabljeno ali kopirano na način, ki pomeni kršitev avtorskih pravic, pošljite obvestilo spodaj navedenemu pooblaščencu družbe Philips. V skladu z ameriškim zakonom o avtorskih pravicah digitalnega tisočletja, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), mora vaše obvestilo izpolnjevati naslednje zahteve:

 

  • Fizični ali elektronski podpis lastnika avtorskih pravic ali
    osebe, pooblaščene za delovanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena;
  • Identifikacijo avtorsko zaščitenega dela, ki naj bi bilo kršeno, ali, če eno obvestilo zajema več avtorsko zaščitenih del na eni spletni strani, reprezentativni seznam takih del na tem mestu;
  • Identifikacijo gradiva, ki naj bi bilo predmet kršitve ali kršiteljske dejavnosti in ga je treba odstraniti ali onemogočiti dostop do njega, ter informacije, ki zadostujejo, da lahko najdemo to gradivo;
  • Informacije, ki zadostujejo, da lahko stopimo v stik z vami, kot so naslov, telefonska številka in, če je na voljo, naslov elektronske pošte, na katerem vas lahko kontaktiramo;
  • Vašo izjavo, da ste v dobri veri prepričani, da lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakon ne dovoljuje uporabe gradiva na sporni način;
  • Izjavo, da so informacije v obvestilu točne in pod krivo prisego, da ste lastnik avtorskih pravic ali ste pooblaščeni za delovanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.

 

Imenovani zastopnik za obveščanje o kršitvah avtorskih pravic je dosegljiv na naslednja načina:

 

Po pošti:

Philips International B.V.,

Corporate Legal Department

Amstelplein 2

Breitner Center

PO Box 77900

Amsterdam

The Netherlands

 

Po faksu:

Philips International B.V.,

Corporate Legal Department

Amsterdam

The Netherlands

+ 31 20 5977230

 

Zgornje informacije so namenjene izključno obveščanju družbe Philips o morebitni kršitvi vaših avtorskih pravic. Na vse druge poizvedbe, kot so vprašanja in zahteve v zvezi z izdelki ali pomisleki v zvezi z neprimernimi objavami in/ali vsebino, v tem postopku ne boste prejeli odgovora. 

 

12. Odškodnina in izpustitev

   

 

Strinjate se, da boste družbi Philips, njenim hčerinskim in povezanim podjetjem, imetnikom licenc za blagovne znamke, drugim partnerjem in dobaviteljem ter vsem njihovim uradnikom, direktorjem, zaposlenim, delničarjem, pravnim zastopnikom, zastopnikom, naslednikom in pooblaščencem povrnili škodo in jih obvarovali pred vsemi škodami, obveznostmi, stroški in izdatki (vključno z razumnimi odvetniškimi in strokovnimi honorarji ter sodnimi stroški), ki nastanejo zaradi objave, vsebine ali prenosa sporočila, podatkov, materiala ali katerekoli druge uporabniške vsebine, ki jo pošljete na spletno stran, ali kakršnekoli kršitve teh pogojev uporabe z vaše strani. V primeru pritožbe ali sodnega postopka, ki izhaja iz sporočila ali katerekoli druge uporabniške vsebine, ki jo objavite, si Philips pridržuje pravico, da razkrije vašo identiteto in vse druge podatke, ki jih ima o vas.

 

Če imate spor z enim ali več uporabniki, odvezujete družbo Philips, valskega ravnanja.njene hčerinske družbe, povezane družbe, partnerje in dobavitelje ter vse njihove uradnike, direktorje, zaposlene, delničarje, pravne zastopnike, agente, naslednike in pooblaščence vseh zahtevkov, zahtevkov in škode (dejanske in posledične) vseh vrst in narave, znane in neznane, ki izhajajo iz takih sporov ali so z njimi kakorkoli povezani. 

 

13. Ukinitev spletne strani    

   

Imamo izključno pravico, da spletno stran ali katerikoli njen del iz kakršnegakoli razloga kadarkoli zapremo brez predhodnega obvestila ali soglasja. Nismo odgovorni za neuspešno shranjevanje ali brisanje vsebine in/ali uporabniške vsebine, ki je bila posredovana na spletno stran.

14. Izdelki Philips

   

 

Spletna stran lahko vsebuje sklicevanja na določene izdelke in storitve Philips, ki v določeni državi morda niso (takoj) na voljo. Vsako takšno sklicevanje ne pomeni ali jamči, da bodo takšni izdelki ali storitve kadarkoli na voljo v katerikoli državi. Za dodatne informacije se obrnite na lokalno poslovno enoto družbe Philips.

15. Izjava "varnega pristana" v skladu z zakonom Private Securities Litigation Reform Act of 1995 (Zakon o reformi sodnih postopkov v zvezi z zasebnimi vrednostnimi papirji iz leta 1995)    

   

Informacije na tej spletni strani lahko vsebujejo nekatere izjave o prihodnosti v zvezi s finančnim
stanjem, rezultati poslovanja in poslovanjem družbe Philips ter nekaterimi načrti in cilji družbe Philips v zvezi s temi postavkami. Bralce opozarjamo, da nobena v prihodnost usmerjena izjava ni jamstvo za prihodnje rezultate in da se lahko dejanski rezultati bistveno razlikujejo od tistih v izjavah, usmerjenih v prihodnost. Primeri v prihodnost usmerjenih izjav vključujejo izjave o naši strategiji, ocenah rasti prodaje, prihodnjih EBITA in prihrankih pri stroških, prihodnjem razvoju našega organskega poslovanja ter prednostih prihodnjih prevzemov in našem kapitalskem položaju. Po svoji naravi so izjave o prihodnosti povezane s tveganjem in negotovostjo, saj se nanašajo na prihodnje dogodke in okoliščine, zato obstaja veliko dejavnikov, zaradi katerih se lahko dejanski rezultati in razvoj dogodkov bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi ali nakazani v teh izjavah o prihodnosti. Izjave o prihodnosti so med drugim odvisne od domačih in svetovnih gospodarskih in poslovnih razmer, uspešnega izvajanja naše strategije, naše zmožnosti prepoznavanja in dokončanja uspešnih prevzemov ter vključevanja teh prevzemov v naše poslovanje, preferenc potrošnikov glede naših obstoječih in novih izdelkov, naše zmožnosti razvoja in trženja novih izdelkov, naše zmožnosti uresničevanja koristi te strategije, politike in ukrepov vladnih in regulativnih organov, sprememb zakonodaje in vpliva konkurence - na številne od teh dejavnikov nimamo vpliva. Zato se lahko naši dejanski prihodnji rezultati bistveno razlikujejo od načrtov, ciljev in pričakovanj, navedenih v takšnih izjavah, usmerjenih v prihodnost. Dodatna tveganja in dejavniki so navedeni v naših dokumentih, ki smo jih vložili pri ameriški Komisiji za vrednostne papirje in borzo ("SEC") ali ji jih predložili, vključno z našim zadnjim letnim poročilom na obrazcu 20-F, ki je na voljo na spletni strani SEC na naslovu www.sec.gov. Vse izjave o prihodnosti, ki jih podamo mi ali so podane v našem imenu, se nanašajo samo na datum, ko so podane. Ne zavezujemo se, da bomo posodobili izjave, usmerjene v prihodnost, da bi odražale kakršnekoli spremembe pričakovanj v zvezi z njimi ali kakršnekoli spremembe dogodkov, pogojev ali okoliščin, na katerih temelji katerakoli taka izjava. Bralec pa naj si ogleda vsa dodatna razkritja, ki smo jih ali jih bomo
objavili v dokumentih, ki smo jih ali jih bomo še objavili pri SEC.

16. Reševanje sporov

   

 

Te pogoje uporabe urejajo in razlagajo zakoni države Nizozemske. Strinjate se z neizključno pristojnostjo sodišč v Amsterdamu na Nizozemskem za vse spore, zahtevke ali razloge za tožbo, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe
ali so povezani s temi pogoji uporabe ali vašo uporabo te spletne strani, vključno s spori v zvezi z obstojem ali veljavnostjo teh pogojev uporabe, pod pogojem, da se strinjate, da boste vse take spore, zahtevke ali razloge za tožbo predložili izključno sodiščem v Amsterdamu na Nizozemskem.

17. Razdružljivost

   

 

Če se katerakoli določba teh pogojev uporabe izkaže za neveljavno ali neizvršljivo, se neveljavna ali neizvršljiva določba nadomesti z veljavno in izvršljivo določbo, ki najbolj ustreza namenu prvotne določbe, preostale določbe pa se izvršijo. 

18. Brez odpovedi

   

 

Če družba Philips ne uveljavlja katerega koli dela teh pogojev uporabe, to ne pomeni, da se odpoveduje katerikoli pravici družbe Philips v skladu s temi pogoji uporabe, ne glede na to, ali gre za pretekla ali prihodnja dejanja katerekoli osebe. Niti prejem kakršnihkoli sredstev s strani družbe Philips niti zanašanje katerekoli osebe na dejanja družbe Philips ne pomenita odpovedi kateremukoli delu teh pogojev uporabe. Samo posebna, pisna odpoved, ki jo podpiše pooblaščeni predstavnik družbe Philips, ima kakršenkoli pravni učinek.

19. Naslovi

   

 

Naslovi poglavij pogojev uporabe so vstavljeni le za lažje razumevanje in ne predstavljajo dela teh pogojev uporabe ali kakorkoli vplivajo na pomen ali razlago teh pogojev uporabe.

 

Hvala, ker ste obiskali našo spletno stran.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.