Trajnost
sustainability

Trajnost

frans-van-houten

Kot vodilno podjetje na področju zdravstvene tehnologije si prizadevamo za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi s pomembnimi inovacijami, ki bodo vsako leto do leta 2030 pozitivno vplivale na življenja 2,5 milijarde ljudi.

 

Naš cilj je odgovorna in trajnostna rast podjetja, zato si nenehno postavljamo zahtevne okoljske in socialne cilje ter izpolnjujemo najvišje standarde upravljanja.

 

Odgovornost do našega planeta in družbe je vgrajena v naš način razmišljanja in delovanja. Prepričan sem, da je to najboljši način, da ustvarimo vrhunsko in dolgoročno vrednost za številne deležnike družbe Philips

Frans van Houten,

izvršni direktor družbe Philips

Naš pristop

 

Ena od prednostnih nalog družbe Philips je uresničevati zaveze glede okoljskega, socialnega in poslovnega upravljanja.

 

Bistvene točke Philipsovih zavez glede okoljskega, socialnega in poslovnega upravljanja za leto 2025 zajemajo 100-odstotno uvedbo novih izdelkov v skladu z zahtevami EcoDesign, razširitev dostopa do zdravstvene oskrbe za 300 milijonov ljudi v premalo oskrbovanih skupnostih in popolno preglednost davčnih prispevkov.

 

Naš pristop k okoljskim in socialnim razsežnostim se kaže v naši zavezanosti 3., 12. in 13. cilju trajnostnega razvoja Združenih narodov:

 

  • CTR 3: Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih
  • CTR 12: Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe
  • CTR 13: Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam

 

Več informacij

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.