Ozaveščenost

Ozaveščenost

Pomembnost inovacij pri Philipsu

 

Pri Philipsu si skozi inovacije prizadevamo za trajnostni razvoj in bolj zdrav svet. Naš cilj je do leta 2025 izboljšati življenje 3 milijard ljudi na leto. Naš program EkoVizija je glavno gonilo za uresničitev vizije podjetja.

Naš družbeni  pristop

 

Odkrijte naše inovativne rešitve za reševanje svetovnih družbenih izzivov in hkrati spodbujanje rasti poslovanja.

 

Več na strani globalnega trajnostnega razvoja

Naš okoljevarstveni  pristop

 

Pri Philipsu vlagamo v razvoj zelene »Eko« tehnologije in našim potrošnikom omogočamo, da prispevajo k bolj zdravemu svetu z vsakodnevno izbiro zelenih izdelkov. Sprejemamo ukrepe za nenehno zmanjševanje vplivov našega poslovanja na okolje in hkrati zagotavljamo zdrav ekosistem.

 

Več na strani globalnega trajnostnega razvoja

Integrirano letno poročilo

 

Philips je objavil podatke o svojih trajnostnih dejavnostih v letu 2014, kot del celovitega letnega poročila, ki zajema finančno, družbeno in okoljevarstveno učinkovitost.

 

Poglejte si naše letno poročilo trajnostnega razvoja

Nagrade in priznanjan

 

Uporabljamo primerjalne analize za pridobitev ključnih informacij ter raziskave zunanjih indeksov, ki nam pomagajo krepiti naše sisteme upravljanja in trajnostnega poročanja. Ponosni smo na priznanja, ki smo jih zasluženo prejeli za naše uspešno in učinkovito delovanje v preteklih letih.

 

Naše nagrade in priznanja

Philipsov pristop k trajnostnemu razvoju

 

Naredimo svet bolj zdrav in trajnostno naravnan s pomočjo inovacij

 

Prenesite brošuro (v angleščini)

Philipsov pristop k trajnostnemu razvoju

 

Naredimo svet bolj zdrav in trajnostno naravnan s pomočjo inovacij

 

Prenesite brošuro (v angleščini)