1

Pogoji uporabe družbe Philips Izdelek, ki ga je mogoče uporabljati v internetu

Čestitamo vam ob nakupu izdelka Philips, ki ga je mogoče uporabljati v internetu (v nadaljnjem besedilu "naprava").

 

Izdelek, ki ga je mogoče uporabljati v internetu, vam omogoča dostop do storitev, vsebine, programske opreme in izdelkov drugih proizvajalcev v spletu prek storitvenih portalov Philips (v nadaljnjem besedilu "portal") in dostop do odprtega interneta.

 

A. Pogoji uporabe

 

1. Vaš poslovni odnos z družbo Philips

 

1.1 Uporaba portala in katerih koli izdelkov, vsebine (na primer spletnih strani, slik, storitev z video vsebino, glasbenih storitev in tako naprej), programske opreme in storitev (s skupnim imenom "storitve"), ki vam jih zagotavljajo drugi proizvajalci na portalu ali prek njega, mora biti v skladu z zakonitim sporazumom med vami in družbo Philips ("Philips" pomeni Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemska).

 

1.2 Zakoniti sporazum med družbo Philips in vami je sestavljen iz teh elementov (s skupnim imenom "pogoji uporabe"):

 

(A) pogojev uporabe;
(B) pravilnika o zasebnosti družbe Philips;
(C) pravilnika o avtorskih pravicah družbe Philips;
(D) podatkov o naši družbi.

 

 

1.3 Pogoji uporabe predstavljajo pravno zavezujočo pogodbo med vami in družbo Philips glede vaše uporabe portala za dostop do storitev in odprtega interneta. Storitve vam zagotavljajo drugi proizvajalci (in ne Philips!). Pomembno je, da si vzamete čas in podrobno preberete pogoje uporabe. Izvod pogojev uporabe natisnite ali lokalno shranite za poznejši ogled. Dokument je na voljo na spletnem mestu www.philips.com/terms.

 

1.4 Ti pogoji uporabe dopolnjujejo in ne nadomeščajo pogojev, določil ali zavrnitev odgovornosti, ki ste jih dobili ob nakupu naprave. Vsi taki pogoji, določila in zavrnitve odgovornosti ostanejo veljavni.

 

2. Sprejemanje pogojev uporabe

 

2.1 Če želite uporabljati portal in imeti dostop do storitev, se morate najprej strinjati s pogoji uporabe.  Če se s pogoji uporabe ne strinjate, portala ne smete uporabljati in ne smete dostopati do storitev.

 

2.2 Uporaba naprave in storitev pomeni, da sprejemate te pogoje uporabe in se z njimi strinjate. Razumete in se strinjate, da bo Philips od te točke naprej vašo uporabo storitev razumel kot sprejemanje pogojev uporabe. Če se ne strinjate s temi pogoji uporabe, vrnite napravo prodajalcu, pri katerem ste jo kupili.

 

2.3 Da lahko prevzamete odgovornost, povezano s temi pogoji uporabe, morate biti stari najmanj 18 let. Če ste mlajši od 18 let, lahko uporabljate napravo samo, če odgovornost za izpolnjevanje teh pogojev uporabe prevzame eden od vaših staršev ali zakonitih skrbnikov. Če uporabljate napravo, to pomeni, da ste stari vsaj 18 let, ali pa da je, če ste mlajši od 18 let, odgovornost za izpolnjevanje teh pogojev uporabe prevzel eden od vaših staršev ali zakonitih skrbnikov.

 

3.  Uporaba portala

 

Za uporabo portala in dostop do storitev morate vzpostaviti delujočo povezavo naprave z internetom. Philips zagotavlja portal, pogojen z razpoložljivostjo in takega, kot je. Philips si pridržuje pravico, da lahko po lastni presoji kadarkoli in brez predhodnega obvestila omeji ali ukine zagotavljanje dostopa do interneta ali portala.

 

4. Omejitve spreminjanja naprave

 

Naprava vam omogoča dostop do storitev v internetu prek portala. Kot pogoj za pridobitev dostopa do interneta prek naprave se strinjate:

 

a) da ne boste posegali v napravo ali je na kakršen koli drug način spreminjali ali poskušali spreminjati (vključno z uporabo programske opreme ali s fizičnimi predelavami naprave),

 

b) da ne boste obšli ali poskušali obiti tehnoloških ukrepov za nadzor dostopa do katere koli vsebine ali katerih koli pravic v njej,

 

c) da ne boste obšli ali poskušali obiti nobenega sistema za upravljanje kopiranja na kakršen koli način,

 

d) da ne boste dešifrirali ali poskušali dešifrirati kriptografskih ključev ali na kakršen koli drug način premagati kakršne koli varnostne funkcije v napravi,

 

e) da naprave ne boste uporabljali v nepooblaščene namene ali v nasprotju s katerim koli zakonom ali uredbo.

 

5.  Zavrnitev odgovornosti za storitve

 

Storitev ne nadzoruje ali programira Philips, ampak jih zagotavljajo drugi proizvajalci. Naprava omogoča dostop in prejemanje teh storitev iz interneta. Ker te storitve zagotavljajo drugi:

 

a) PHILIPS NIMA UREDNIŠKEGA NADZORA NAD STORITVAMI, KI JIH PREJEMATE PREK NAPRAVE IN ZATO NI ODGOVOREN ZA STORITVE, NJIHOVO VSEBINO, NARAVO ALI DOSTAVO,

 

b) PHILIPS NE PODPIRA NOBENIH MNENJ, IZRAŽENIH V KATERI KOLI STORITVI, KI JO PREJMETE PREK NAPRAVE,

 

c) PHILIPS NE JAMČI ZA RESNIČNOST, NATANČNOST, ZANESLJIVOST, CELOVITOST ALI PRAVOČASNOST STORITEV,

 

d) STRINJATE SE, DA STORITVE UPORABLJATE IN JIM ZAUPATE NA LASTNO ODGOVORNOST.

 

6.  Omejitve dostopa

 

Philips ne jamči za dostop do portala ali do katere koli storitve. Philips lahko po lastni presoji kadar koli doda ali odstrani dostop do katere koli storitve. Čeprav si bo Philips prizadeval zagotoviti širok izbor storitev, ne zagotavlja neprekinjenega dostopa do določene storitve.

 

7.  Pravice v vsebini

 

Storitve so morda zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah ali drugimi zakoni o intelektualnih ali lastninskih pravicah. V nekaterih primerih, na primer pri uporabi storitev v komercialnem okolju, boste morda morali na Philipsovo zahtevo in na lastne stroške, tveganje in odgovornost pridobiti licenco ali drugo pooblastilo za dostop do te storitve in njeno uporabo. Strinjate se, da je v primeru, da je taka licenca ali pooblastilo zahtevano, vaša odgovornost, da to licenco ali pooblastilo pridobite. Strinjate se, da ste sami izključno odgovorni za vso škodo, do katere lahko pride, če ne pridobite ustrezne licence ali pooblastila za uporabo vsebine, ki je na voljo prek naprave. Strinjate se, da Philips nima odgovornosti do vas glede uporabe vsebine.

 

8.  Spremembe naprave, portala in/ali pogojev uporabe

 

8.1 Philips lahko po lastni presoji spremeni funkcije naprave ali portal, na primer z dodajanjem ali odstranjevanjem funkcij ali storitev portala. Nekatere spremembe lahko nato vplivajo na te pogoje uporabe.

 

8.2 Philips bo občasno morda spremenil te pogoje uporabe. Po teh spremembah bodo spremenjeni pogoji uporabe družbe Philips na voljo na spletnem mestu družbe. Redno preverjajte, ali je prišlo do sprememb pogojev uporabe.

 

8.3 Razumete in se strinjate, da bo Philips vašo uporabo portala po datumu spremembe pogojev uporabe razumel kot sprejemanje posodobljenih pogojev uporabe.

 

9. Pravice za programsko opremo in intelektualno lastnino

 

9.1 Za uporabo portala in dostop do nekaterih storitev boste morda morali uporabiti določeno programsko opremo. Določeno programsko opremo ste morda že prejeli z nakupom naprave, v prihodnosti pa boste morda občasno prejeli tudi dodatno programsko opremo. Večina programske opreme je ali bo vključena v napravo in do nje nimate dostopa. Del te programske opreme je v lasti družbe Philips, del pa v lasti drugih proizvajalcev.

 

9.2 Uporaba programske opreme v lasti družbe Philips vam je dovoljena ob upoštevanju teh pogojev uporabe in vseh zadevnih licenčnih pogodb. Uporaba programske opreme v lasti drugih proizvajalcev je določena z njihovimi zadevnimi licenčnimi pogodbami.

 

9.3 Z uporabo programske opreme se na vas ne prenesejo nikakršne premoženjske ali lastniške pravice do programske opreme. Philips si pridržuje vse svoje pravice do programske opreme in druge intelektualne lastnine vključno z avtorskimi in patentnimi pravicami ter pravicami za svoje blagovne znamke in trgovska imena.

 

9.4 Z uporabo programske opreme soglašate, da obratno zbiranje, povratno prevajanje, ustvarjanje izpeljank iz, obratni inženiring, spreminjanje, podlicenciranje in razširjanje programske opreme ni dovoljeno; prav tako ni dovoljena njena uporaba na nepooblaščen način ali v nasprotju s katerim koli zakonom ali predpisom.

 

10.  Omejitev garancije

 

10.1 PHILIPS NE DAJE NOBENEGA IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA, DA: (I) BO NAPRAVA, PORTAL ALI KATERA KOLI STORITEV USTREZALI VAŠIM ZAHTEVAM; (II) BO UPORABA PORTALA NEPREKINJENA, HITRA, VARNA ALI BREZ NAPAK.

 

10.2 PHILIPS NE DAJE NOBENEGA IZRECNEGA ALI NAZNAČENEGA JAMSTVA ZA INFORMACIJE ALI VSEBINE, DO KATERIH BI PRIŠLI PREK PORTALA ALI ODPRTEGA INTERNETA, ALI ZA ZANESLJIVOST OZIROMA USTREZNO UPORABO KATERIH KOLI INFORMACIJ ALI VSEBIN, PRIDOBLJENIH PREK PORTALA ALI ODPRTEGA INTERNETA. Z NAKUPOM SVOJE NAPRAVE STE PREJELI DOLOČENA JAMSTVA, KI VKLJUČNO S SVOJIMI MOREBITNIMI OMEJITVAMI ŠE VEDNO VELJAJO.

 

11.  Omejitev odgovornosti

 

PHILIPS VAM ALI DRUGIM STRANKAM NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, NENAMERNO, DODATNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOHODKOV ALI PRIHRANKOV) ALI ZA IZGUBO PODATKOV ALI PREKINITEV POSLOVANJA, DO KATERIH BI PRIŠLO OZIROMA BI IZHAJALI IZ UPORABE NAPRAVE, PORTALA ALI KATERE KOLI STORITVE, NE GLEDE NA TO, ALI TAKŠNI ZAHTEVKI TEMELJIJO NA ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI, GARANCIJI, POGODBI ALI DRUGI PRAVNI TEORIJI – TUDI ČE JE BIL PHILIPS OBVEŠČEN ALI SE JE ZAVEDAL MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE. SKUPNI ZNESEK POVRAČILA ZA ŠKODO (IZ KAKRŠNEGA KOLI VZROKA) V NOBENEM PRIMERU NE BO PRESEGAL ZNESKA, KI STE GA PLAČALI ZA NAPRAVO.

 

Zgoraj določene izključitve ne veljajo v primerih hude malomarnosti ali namere, ogrožanja življenja, telesa ali zdravja.

 

12.   Splošni pogoji

 

12.1 Pogoji uporabe predstavljajo celoten pravni sporazum med vami in družbo Philips ter urejajo vašo uporabo naprave ter portala za dostop do storitev drugih proizvajalcev.

 

12.2 Soglašate, da lahko od družbe Philips prek objav na portalu prejemate obvestila, vključno s spremembami pogojev uporabe.

 

12.3 Soglašate, da se Philips, tudi če ne uveljavlja zakonitih pravic ali pravnih sredstev, zajetih v pogojih uporabe (ali do katerih je upravičen v skladu s katerim koli veljavnim zakonom), tem pravicam uradno ne odpove in da jih lahko kljub temu pozneje uveljavlja.

 

12.4 Če katero koli sodišče, pristojno za odločanje v tej zadevi, odloči, da katera koli določba teh pogojev uporabe ni veljavna, bo ta določba odstranjena iz pogojev uporabe, vendar to ne vpliva na veljavnost ostalih delov pogojev uporabe. Preostale določbe pogojev uporabe so še vedno veljavne in jih je mogoče uveljavljati.

 

12.5 Pogoje uporabe in vaše razmerje z družbo Philips v skladu s temu pogoji urejajo zakoni po pristojnosti mesta prodaje naprave in vi pristajate na neizključno pristojnost sodišč v zadevni državi. Soglašate, da lahko Philips kljub temu uveljavlja sodna pravna sredstva (ali druga enakovredna nujna pravna sredstva) pod katero koli pristojnostjo. Teh pogojev uporabe ne ureja Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga, veljavnosti katere se Philips s tem izrecno odpoveduje.

 

B.  Pravilnik o zasebnosti družbe Philips.

 

Philips trdno verjame v zaščito zasebnosti in informacij, ki jih delite z družbo Philips in ki bi lahko razkrivale vašo identiteto. Philips prav tako verjame, da morate biti seznanjeni z načinom uporabe vaših osebnih podatkov.

Za nadgrajevanje portala lahko Philips uporablja »piškotke«, s katerimi zbira in shranjuje nekatere osebne podatke. Philips pri trženju in oglaševanju sodeluje tudi z družbami, ki uporabljajo tehnologijo za strežbo oglasov, kot je AdLINK; te družbe, ki uporabljajo tehnologijo za strežbo oglasov, prav tako uporabljajo »piškotke«.

 

»Piškotek« je majhna besedilna datoteka, poslana v vašo napravo, s katero lahko Philips in družbe, ki uporabljajo tehnologijo za strežbo oglasov, ob naslednjem obisku prepoznajo vašo napravo, ne da bi se vi morali še enkrat registrirali. Če uporabljate portal, storitve in/ali odprti internet, bo piškotek zbral in shranil nekaj vaših »informacij o obiskovalcu«, kot so med drugimi, vendar ne samo, naslov IP (Internet Protocol) naprave, datum in čas uporabe portala, ime ponudnika storitev, do katerega ste dostopili prek portala, in internetni naslov spletnih strani, do katerih ste dostopili prek odprtega interneta, povezanega s portalom. Zbrane in shranjene informacije bodo Philips in/ali družbe, ki uporabljajo tehnologijo za strežbo oglasov, po določenem času izbrisale.

 

Za dodatne informacije o piškotkih in njihovi uporabi si oglejte datoteko za pomoč brskalnika, ki ga uporabljate. Philips priporoča, da si preberete Pravilnik o zasebnosti družbe Philips, kjer vam je na voljo več informacij o uporabi osebnih podatkov, zbranih s piškotki, ki jih Philips pošilja napravam, na strani:

 

https://www.philips.si/privacypolicy/index.page

 

Philips priporoča, da si preberete pravilnike o zasebnosti družb, ki uporabljajo tehnologijo za strežbo oglasov in s katerimi Philips sodeluje pri trženju in oglaševanju, kjer vam je na voljo več informacij o njihovi uporabi osebnih podatkov, zbranih s piškotki, ki jih pošiljajo napravi, na strani:

 

http://www.adlink.net/company/privacy.php

 

C. Pravilnik o avtorskih pravicah družbe Philips.

 

Če ste lastnik avtorskih pravic ali zastopate takšno osebo in ste mnenja, da portal ali katera koli storitev, do katere je mogoč dostop prek portala ali je prek njega povezana, krši vaše avtorske pravice, lahko družbi v spodnji obliki predložite obvestilo o kršitvi:

 

fizični ali elektronski podpis osebe, pooblaščene za zastopanje lastnika izključne pravice, ki je kršena;

identifikacija avtorsko zaščitenega dela, na katerega se domnevna kršitev nanaša ali, če obvestilo zajema več avtorsko zaščitenih del na enem spletnem mestu, reprezentativni seznam takšnih del na tem spletnem mestu;

identifikacija materiala, ki domnevno krši ali ki je predmet dejavnosti, ki krši avtorske pravice, in za katerega zahtevate, da se odstrani ali onemogoči dostop do njega, ter razumno obsežne informacije, s katerimi bo ponudnik storitve poiskal sporni material;

dovolj obsežne informacije, da bomo lahko mi ali ponudnik storitev z vami navezali stik: telefonska številka in elektronski naslov (če ga imate)

izjava, da ste v dobri veri prepričani, da lastnik avtorskih pravic, njegov zastopnik ali zakon ne dovoljuje uporabe materiala na sporni način; in

izjava, da so vse informacije v obvestilu točne in da ste pooblaščeni za ukrepanje v imenu lastnika izključne pravice, ki je domnevno kršena.

 

Obvestilo o domnevni kršitvi lahko pošljete na: Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Nizozemska, e-pošta: nettv@philips.com, faks: +31 40 27 37290.

 

Potrjujete, da v primeru odstopanja od katere koli zgornjih zahtev za obvestilo o kršitvi vaše obvestilo ne bo veljavno in ga je mogoče zavrniti brez nadaljnjega obvestila.

 

Vsakdo, ki zavestno materialno napačno prikazuje, da material ali storitve kršijo avtorske pravice, in pošlje obvestilo o kršitvi v skladu s tem pravilnikom, zaradi česar Philips umakne ali prekine dostop do takšnega materiala ali storitev, je lahko za to pravno odgovoren.

 

D.  Podatki o naši družbi

Uporabo portala Net TV vam omogoča:

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 37
5656 AE, Eindhoven
Nizozemska
Številka poslovnega registra: 17066875
Številka DDV: NL009807184B01

 

Za vse pripombe v povezavi s tem spletnim mestom se obrnite na: nettv@philips.com

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.