1

Pravila in pogoji nagradne igre: »Izbrana darila, samo za vas«

 

Organizator nagradne igre »Izbrana darila, samo za vas« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Philips Slovenija d.o.o., Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).
 

Ta pravila veljajo za nagradno igro in veljajo za vse sodelujoče. Organizator si pridružuje pravico za spremembo pravil nagradne igre tekom celotnega trajanja nagradne igre. Vsaka naknadna sprememba bo objavljena na uradni spletni strani organizatorja http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6051.

 

Vsaka sprememba pravil nagradne igre, vključujoč podaljšanje ali skrajšanje trajanja nagradne igre, bo objavljena in začne veljati od datuma objave na spletni strani organizatorja www.philips.si/promocije. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za vedenje sodelujočih o spremembah pravil nagradne igre v kolikor so spremembe že objavljene na spletni strani
http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6051.

1.   Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka od 29.9.2016 do vključno 31.12.2017 ekskluzivno na spletni strani Philips Slovenija http://www.consumerproducts.philips.com/LP=6051 (v nadaljevanju: Skupnost MyPhilips).

2.  Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe z dopolnjenim 15. letom starosti, s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji. Organizator ne dopušča sodelovanja osebam, ki ne izpolnjujejo pogojev za sodelovanje ter ne prevzema odgovornosti za primer sodelovanja oseb, ki bodo lažno izkazovale starost nad 15 let. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju nagradne igre.


3.   Kako sodelovati v nagradni igri

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki na novo ustvarijo račun v Skupnosti MyPhilips v času trajanja nagradne igre. Vsaka registracija v Skupnost MyPhilips pomeni, da uporabnik sodeluje v nagradni igri. Registracija izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Ena oseba lahko ustvari le en uporabniški račun in v nagradnem žrebu sodeluje le enkrat.


4.   Nagrade

V sklopu nagradne igre bo podeljena po ena nagrada (od skupno petnajstih nagrad) mesečno in sicer po sledečem vrstnem redu:

1. Oblikovalnik pričesk HP8660/00

2. Brivnik S1110/04

3. Ožemalnik citrusov HR2738/00

4. Damski prirezovalnik HP6392/00

5. Urejevalnik brade MG1100/16

6. Mešalnik HR2052/00

7. Oblikovalnik pričesk HP8660/00

8. Brivnik S1110/04

9. Ožemalnik citrusov HR2738/00

10. Damski prirezovalnik HP6392/00

11. Urejevalnik brade MG1100/16

12. Mešalnik HR2052/00

13. Prirezovalnik za nosne dlačice NT5180/15

14. Sušilnik las BHD282/00

15. Grelnik vode HD9305/21
 

5.   Izbor nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja nagradne igre Philips Slovenija d.o.o. pod nadzorom tričlanske komisije. Komisijo bodo sestavljali zaposleni pri organizatorju nagradne igre.

 

Žreb po potekal na naslednje datume:
 

7.11.2016

5.12.2016

5.1.2017

6.2.2017

8.3.2017

10.4.2017

8.5.2017

8.6.2017

10.7.2017

7.8.2017

8.9.2017

11.10.2017

11.11.2017

12.12.2017

10.1.2018

Nagrajenci bodo v primeru, da so izžrebani, najkasneje v 15 delovnih dneh prejeli elektronsko sporočilo na elektronski naslov, s katerim so se registrirali za sodelovanje v nagradni igri. V sporočilu bodo obveščeni o nadaljnih korakih za prevzem nagrade.

 

Vsi nagrajenci bodo tudi objavljeni na spletni strani organizatorja najkasneje v 10 delovnih dneh po zaključku vsakega žreba. Komisija po žrebanju pripravi zapisnik, ki vsebuje seznam nagrajencev. Zapisnik se bo hranil na naslovu organizatorja do 31.3.2017.

Podeljena bo 1 nagrada na žreb, skupno pa 15 nagrad v času nagradne igre.


6.  Izplačilo nagrade v gotovini in prenos nagrade

Zamenjava nagrade za gotovino ni možna. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen.

7.   Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade je pod 42 € z DDV, zato se akontacija dohodnine ne obračuna.

8.   Izročanje nagrade

Nagrada bo poslana po pošti prek kurirske službe, možen pa je tudi oseben prevzem na sedežu podjetja. V kolikor nagrajenec v 72 urah po pozivu ne posreduje svojih podatkov (ime, priimek, domači naslov in telefonska številka), se zaprosi za podatke prve izmed izžrebanih rezerv (nato pa še drugo in tretjo). V kolikor se nobena izmed rezerv ne oglasi s svojimi osebnimi podatki, se nagrada ne podeli.

9.  Splošno o nagradah in nagrajencih

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v nagradni igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Za kakovost in lastnosti nagrad je odgovoren proizvajalec.

10.   Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva podeljene nagrade. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi, ki je lastnica uporabniškega računa oz. njeni uradno pooblaščeni osebi. Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči v nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo.

11.   Uporaba osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri in s posredovanjem svojih osebnih podatkov sodelujoči v nagradni igri dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/04 in 67/07) in jamči, da ima za to pridobljena vsa potrebna pooblastila, pisna soglasja oziroma privolitve.

Organizator, kot upravljavec, bo osebne podatke, ki jih pridobi od udeležencev (ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov elektronske pošte), uporabljal izključno za naslednje namene:

• izvedba nagradne igre v vseh vidikih;

• obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;

• pošiljanje nagrad;

• objava nagrajencev na spletni strani organizatorja;

• obveščanje o promocijskih aktivnostih organizatorja na elektronski naslov udeležencev.

S tem, ko po pozivu organizatorja, izžrebanci organizatorju sporočijo svoje ime, priimek in naslov, izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani organizatorja.

Osebni podatki se hranijo v skladu s pravilnikom o zasebnosti, dostopnem na spletni strani: http://www.philips.si/a-w/obvestilo-o-zasebnosti.html.

 

Vsak sodelujoči lahko od organizatorja na naslovu: Philips Slovenija d.o.o., Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana, kadar koli pisno zahteva, da ta preneha uporabljati njegove osebne podatke. Če sodelujoči pred zaključkom nagradne igre zahteva blokiranje ali izbris osebnih podatkov, se s tem odpove sodelovanju v nagradni igri.

12.   Druge določbe

Organizator ne odgovarja za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz prejete nagrad. Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad.

 

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavo na spletni strani Philips Slovenija.

 

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

• nedelovanje spletne strani Philips Slovenija,

• nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,

• nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

• kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,

• kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

13.   Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oz. po potrebi tudi druge udeležence.

14.   Končne določbe

Pravila nagradne igre pričnejo veljati 29.9.2016. V času trajanja nagradne igre so pravila na vpogled na spletni strani Philips Slovenija in na sedežu organizatorja nagradne igre (Ukmarjeva 6, 1000 Ljubljana; predhodna najava na tel: 01 280 95 00 ali elektronski naslov: informacije@philips.com).

Organizator si pridržuje pravico spremembe pravil. O morebitnih spremembah bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani Philips Slovenija.

You are about to visit a Philips global content page

You are about to visit the Philips USA website.

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.