1

Garancija za izdelke Philips

Za pregled garancijskih pravil, obdobja in pogojev, ki veljajo za vaš izdelek, prosimo, izberite kategorijo.

Garancijska pravila za osebno nego, nego mame in otroke, izdelke za dom in zdravstvene pripomočke.

Osebna nega

Garancijska pravila za osebno nego, nego mame in otroka, izdelke za dom in zdravstvene pripomočke.

Vsi Philips Personal Health izdelki so izdelani po najvišjih standardih. Odlikuje jih visoko kakovostno delovanje, preprosta uporaba in enostavna namestitev. V primeru, da naletite na kakršnekoli težave pri namestitvi ali uporabi vašega izdelka, vam priporočamo, da si najprej pogledate nasvete v navodilih za uporabo ali informacije v rubriki za podporo uporabnikom na tej spletni strani. V malo verjetnem primeru okvare v garancijskem obdobju, bo Philips Personal Health, v nadaljnjem besedilu "Philips", poskrbel za servis vašega izdelka. V primeru, da ste izdelek kupili v drugi državi, si bo Philips prizadeval in poskrbel za vaš izdelek, da bo servisiran v državi uporabe proti garancijskim pogojem v državi nakupa. Prosimo, preverite, ali je država, navedena v naslovu tega dokumenta enaka državi, kjer ste kupili izdelek znamke Philips. Če temu ni tako, prosimo, da izberete pravo državo v zgornjem desnem kotu te spletne strani, izberete izdelek in znova odprete ali prenesete garancijsko izjavo. V kolikor je izdelek potrebno zamenjati, je to mogoče zgolj na prodajnem mestu, kjer je bil izdelek kupljen.

 

Philips garancija ne vpliva na vaše zakonske pravice z vidika mednarodne garancije podjetja.

Garancijsko obdobje

  • Vsi izdelki 24 mesecev 

Izjeme trajanja garancijskega obdobja 

Garancija ne velja za izdelke kot so baterije, kabli in deli ki so potrošni, izdelani iz stekla ali pa so občutljivi na obrabo.

Garancijski pogoji

Garancija začne teči z datumom izročitve izdelka, kot je navedeno na vašem dokazilu o nakupu in poteče ob koncu obdobja, ki je navedeno spodaj. V primeru, da ste izgubili vaše dokazilo o nakupu, prodajalec ni znan, ali je proizvod kupljen pri neregistriranem prodajalcu, npr. preko spletnih dražbenih strani, se garancijska doba začne šteti tri mesece od datuma proizvodnje, ki je naveden na izdelku ali izhaja iz serijske številke izdelka. Za proizvode, ki so brez datuma proizvodnje ali serijske številke, potrebujete veljavno dokazilo o nakupu.

 

Če se katera koli napaka pojavi zaradi napak v materialu in / ali pri izdelavi proizvoda znotraj garancijskega obdobja, Philips poskrbi za brezplačne storitve servisa. Če popravilo ni mogoče ali je neekonomično, Philips lahko soglaša z zamenjavo izdelka. Philips bo ponudil zamenjavo po lastni diskretni presoji in garancija bo veljala še naprej od dneva prvotnega nakupa.

 

Philipsova garancija velja pod pogojem, da z izdelkom ravnate primerno njegovi namembnosti ter v skladu z navodili za uporabo.

Kaj je izločeno

Garancija ne velja in ne pokriva izgube, ki je posledica narave, vključno vendar ne omejeno le na izgubo podatkov ali izgubo posla.

Philips garancija ne velja v primeru:

 

-Dokazilo o nakupu je bilo kakorkoli spremenjeno ali je nečitljivo.

-Model in / ali serijska številka na izdelku je bila spremenjena, odstranjena ali je nečitljiva. 

-Popravilo izdelka ali spremembe na izdelku so bile izvedene s strani nepooblaščenega servisa ali nepooblaščene osebe.

-Izdelek se uporablja za komercialne namene. 

-Okvara je posledica zlorabe ali napačne uporabe izdelka ali okoljskih razmer, ki niso v skladu s priporočenim delovanje izdelka. 

-Okvara je posledica povezave z zunanjimi perifernimi napravami, dodatno opremo ali pripomočki, ki niso priporočljivi s strani  Philipsa. 

-Enota je bila poškodovana - vključno vendar ne omejeno le na škodo, ki jo povzročijo živali, strela, nenormalna napetost, voda ali požar, naravne ali prometne nesreče. 

-Izdelek je v okvari zaradi obrabe delov, ki se po naravi lahko štejejo kot potrošni material. 

-Izdelek ne deluje pravilno, ker prvotno ni bil zasnovan, izdelan, odobren in / ali pooblaščen za državo, kjer izdelek uporabljate, kar se lahko pojavi v primerih, ko je bil izdelek kupljen v drugi državi, kjer ni bil namenjen za uporabo. 

-Izdelek ne deluje pravilno zaradi težav z dostopnostjo povezave ponudnikov storitev kot je prekinitev dostopa do omrežja (npr. kabelska TV, satelit ali internet), napake s strani naročnika ali dopisnika, lokalne okvare omrežja (kabli, datotečni strežnik, linija uporabnika) in napake v prenosnem omrežju (motnje, napaka ali slabša kakovost omrežja).

Potrebujete servis?

Da bi se izognili nepotrebnim zapletom, vam svetujemo, da natančno preberete navodila za uporabo ali se za dodatno podporo obrnete na oddelek za podporo uporabnikom, preden se obrnete na Philips ali svojega prodajalca. Za servis znotraj garancijskega obdobja se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom. Philipsove kontaktne podatke lahko najdete na spletni strani. Ko izdeku poteče garancija, se lahko neposredno obrnete na najbližji Philipsov pooblaščeni servis tukaj.

Da vam bomo lahko učinkovito pomagali, ko se boste obrnili na Philips ali na prodajalca, vas prosimo, da imate pripravljeno:
 

-dokazilo o nakupu, npr. originalni račun ali potrdilo o plačilu, kjer je naveden datum nakupa, ime prodajalca in številka modela izdelka

-serijsko številko izdelka ali teden proizvodnje, kot je navedeno na izdelku. Številko modela (Model ID), serijsko številko ali teden proizvodnje lahko najdemo v prostoru za baterije ali na hrbtu ali dnu izdelka.

Povezani izdelki

Vsi podatki, shranjeni v povezanih izdelkih, se lahko med servisiranjem izgubijo ali izbrišejo, jih mora kupec pravilno shraniti, preden jih pošlje v storitev. Philips ne bo odgovoren za takšno izgubo.

Garancijska pravila za televizorje, monitorje, telefone, projektorje, dodatno opremo za avtomobile ter izdelke za audio, video, faks-naprave in diktafone podjetja Philips

Garancija imetnikov licenc

Garancijska pravila za televizorje, monitorje, telefone, projektorje, dodatno opremo za avtomobile ter izdelke za audio, video, faks-naprave in diktafone podjetja Philips    

Spoštovani kupec,
 

izdelki podjetja Philips so oblikovani in izdelani skladno z najvišjimi standardi, ki omogočajo izjemno kakovost delovanja, enostavno uporabo in enostavno namestitev.  Če naletite na težave pri uporabi izdelka, priporočamo, da najprej pregledate priročnik za uporabo ali informacije v oddelku za podporo uporabnikom na tej spletni strani, kjer (odvisno od vrste izdelka) lahko najdete priročnik za uporabo za prenos, pogosta vprašanja, videoposnetke z nasveti ali forum za podporo.

 

V malo verjetnem slučaju, da se izdelek pokvari, bo Philips omogočil brezplačni servis izdelka, če podjetje Philips obvestite o okvari v garancijskem obdobju, pod pogojem, da ste izdelek uporabljali skladno z navodili v priročniku za uporabo (npr. v okolju, za katerega je namenjen). Za nekatere kategorije izdelkov je dajalec garancije za izdelek partnersko podjetje podjetja Philips, o čemer informacije najdete v dokumentaciji, ki je priložena k izdelkom.

 

Če za popravilo izdelka, ki je bil kupljen v tujini, zaprosite v Sloveniji, si bo Philips prizadeval popraviti izdelek skladno s pogoji garancije v državi, v kateri ste ga kupili.
 

Ta dokument se navezuje samo na izdelke za široko potrošnjo. Za profesionalne izdelke veljajo pogoji garancije, navedeni v kupoprodajni pogodbi.

Pogoji garancije

Garancijsko obdobje začne veljati z datumom nakupa, ki je naveden na dokazilu o nakupu, zaključi pa se ob koncu obdobja, navedenega v poglavju Garancijsko obdobje v nadaljevanju. Če potrebujete servisno podporo, vendar ste izgubili dokaz o nakupu ali je maloprodajno mesto nepoznano podjetju  Philips (npr. prodajalec z internetne spletne strani za avkcijsko prodajo), se smatra, da se je garancijsko obdobje začelo tri mesece od datuma proizvodnje, označenega na izdelku ali ugotovljenega na podlagi serijske številke. Če potrebujete servis za izdelke, na katerih ni naveden datum proizvodnje ali serijska številka, potem morate imeti veljavno dokazilo o nakupu.
 

Kadar popravilo ni mogoče ali kadar ni komercialno izvedljivo, Philips lahko zamenja izdelek z novim ali prenovljenim izdelkom s podobno funkcijo. Po popravilu, posodobitvi programskih datotek ali zamenjavi se garancijsko obdobje nastavi od datuma prvotnega nakupa.

Česa garancija ne vključuje

Garancija ne krije posledične škode (vključno, a neomejno na izgubo podatkov ali izgubo prihodkov) niti odškodnine za dejanja, ki jih sami vršite, kot so redno vzdrževanje, namestitev posodabljanja programskih datotek ali shranjevanje/obnavljanje podatkov.

 

Garancija ne zajema oz. ni vezana na sledeče dogodke:
 

- Dokaz o nakupu je na nek način spremenjen ali je postal nečitljiv.

- Številka modela, serijska številka ali šifra datuma proizvodnje na izdelku je spremenjena, odstranjena ali nečitljiva.

- Popravila ali modifikacije na izdelku so izvedli nepooblaščeni servisi ali osebe.

- Okvara je rezultat prekomerne uporabe v namene, za katere izdelek ni namenjen, na primer stalna uporaba za komercialne namene.

- Do okvare je prišlo zaradi neprimerne uporabe izdelka ali v okoliščinah, ki niso skladne z navodili, navedenimi v priročniku za uporabo izdelka.

- Okvara je posledica povezovanja s strojno opremo, dodatno opremo ali dodatki, ki niso priporočeni v priročniku za uporabo.

- Okvara naprave zajema, a ni omejena na okvare, ki so nastale posledično zaradi: vpliva živali, grmenja, neobičajne električne napetosti, požara, naravnih nesreč, transporta ali stika z vodo (razen v primeru, ko je v priročniku za uporabo izrecno navedeno, da se izdelek lahko spere z vodo).

- Normalna obraba in vsi primeri potrošnih delov (npr. vrečka za prah za sesalec ali filter).

- Izdelek ne deluje pravilno, ker ni originalno oblikovan, izdelan ali odobren za uporabo v državi, kjer ga uporabljate, kar se lahko zgodi, če ste izdelek uvozili.

- Izdelek ne deluje pravilno zaradi težav z dostopanjem do storitev ponudnika ali povezovanjem z njim, kot so prekinitve dostopa do omrežij (npr. kabelska/satelitska televizija ali internet), okvare na liniji naročnika ali določenem kraju, okvare lokalnega omrežja (kabli, strežnik, uporabniška linija) ter okvare prenosnega omrežja (motnje, blokada signala, napake ali slabša kvaliteta omrežja).

- Aplikacije tretjih oseb, ki se uporabljajo na izdelku ali z njim.

Potrebujete servis

Da bi se izognili nepotrebnim nevšečnostim, Vam svetujemo, da pazljivo preberete priročnik za uporabo in/ali pregledate oddelek za podporo uporabnikom na tem spletnem mestu, preden kontaktirate prodajalca ali Philips. Za koriščenje servisa znotraj garancijskega obdbja se obrnite na center za pomoč uporabnikom, in sicer na enega od načinov, navedenih na tej spletni strani. V primeru, da garancije ne krije več Vašega izdelka, se v nekaterih državah lahko obrnete neposredno na najbližji pooblaščen servisni center. Naslove servisnih centrov, če so ti na voljo, lahko najdete na tej spletni strani.

 

Da bi Vam podpora za uporabnike lahko učinkovito pomagala, ob stiku s podjetjem Philips ali servisnimi partnerji pripravite sledeče:
 

- Številko vrste izdelka ali številko modela (naziv je tudi ID modela);

- Dokazilo o nakupu (npr. originalni račun ali potrdilo o gotovinski transakciji), na katerem so navedeni datum nakupa, naziv prodajalne in številka modela izdelka; in

- Serijsko številko izdelka ali šifro datuma proizvodnje, navedeno na izdelku.

- Številka modela, serijska številka ali šifra datuma proizvodnje (če je na voljo) se nahajajo na delu za baterijo ali na stranski/spodnji strani izdelka.

Garancijsko obdobje

Garancijsko obdobje za kategorije izdelkov, navedene v naslovu tega dokumenta, v Sloveniji traja 24 mesecev, razen sledečih izjem:

Izjema

Garancijsko obdobje

LCD monitor B, S, P, V serije (V serija velja za izdelke, kupljene od 1. decembra 2019 in dalje) 

36 mesecev

Faks-naprave in projektorji

12 mesecev

Internetni telefoni, kabli in adapterji

12 mesecev

Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.