Measurement Assistant

Clinical Context Apps

Find similar products

Measurement Assistant* streamlines workflow by recording measurements, offering quick navigation to images with measurements and creating an easily accessible table of results, where new and prior measurements are linked together

Features
Easily accessible overview

Easily accessible overview

Measurement Assistant allows radiology users to record, annotate, follow-up, and report lesions and measurements all on the IntelliSpace PACS system. This captures a longitudinal record of quantitative findings in the routine reading environment, creating an integrated, easily accessible overview of lesion trends.

Easily accessible overview

Measurement Assistant allows radiology users to record, annotate, follow-up, and report lesions and measurements all on the IntelliSpace PACS system. This captures a longitudinal record of quantitative findings in the routine reading environment, creating an integrated, easily accessible overview of lesion trends.

Easily accessible overview

Measurement Assistant allows radiology users to record, annotate, follow-up, and report lesions and measurements all on the IntelliSpace PACS system. This captures a longitudinal record of quantitative findings in the routine reading environment, creating an integrated, easily accessible overview of lesion trends.
Rapid assessment of lesion trends

Rapid assessment of lesion trends

The logical overview of lesion progress allows quick assessment by the clinician and medical teams using the reports.

Rapid assessment of lesion trends

The logical overview of lesion progress allows quick assessment by the clinician and medical teams using the reports.

Rapid assessment of lesion trends

The logical overview of lesion progress allows quick assessment by the clinician and medical teams using the reports.
Shortened reporting time

Shortened reporting time

Your findings are transferred from the Measurement Assistant tool directly into the diagnostic reporting environment, saving dictation time and eliminating errors associated with manual transcription.

Shortened reporting time

Your findings are transferred from the Measurement Assistant tool directly into the diagnostic reporting environment, saving dictation time and eliminating errors associated with manual transcription.

Shortened reporting time

Your findings are transferred from the Measurement Assistant tool directly into the diagnostic reporting environment, saving dictation time and eliminating errors associated with manual transcription.
  • Easily accessible overview
  • Rapid assessment of lesion trends
  • Shortened reporting time
See all features
Easily accessible overview

Easily accessible overview

Measurement Assistant allows radiology users to record, annotate, follow-up, and report lesions and measurements all on the IntelliSpace PACS system. This captures a longitudinal record of quantitative findings in the routine reading environment, creating an integrated, easily accessible overview of lesion trends.

Easily accessible overview

Measurement Assistant allows radiology users to record, annotate, follow-up, and report lesions and measurements all on the IntelliSpace PACS system. This captures a longitudinal record of quantitative findings in the routine reading environment, creating an integrated, easily accessible overview of lesion trends.

Easily accessible overview

Measurement Assistant allows radiology users to record, annotate, follow-up, and report lesions and measurements all on the IntelliSpace PACS system. This captures a longitudinal record of quantitative findings in the routine reading environment, creating an integrated, easily accessible overview of lesion trends.
Rapid assessment of lesion trends

Rapid assessment of lesion trends

The logical overview of lesion progress allows quick assessment by the clinician and medical teams using the reports.

Rapid assessment of lesion trends

The logical overview of lesion progress allows quick assessment by the clinician and medical teams using the reports.

Rapid assessment of lesion trends

The logical overview of lesion progress allows quick assessment by the clinician and medical teams using the reports.
Shortened reporting time

Shortened reporting time

Your findings are transferred from the Measurement Assistant tool directly into the diagnostic reporting environment, saving dictation time and eliminating errors associated with manual transcription.

Shortened reporting time

Your findings are transferred from the Measurement Assistant tool directly into the diagnostic reporting environment, saving dictation time and eliminating errors associated with manual transcription.

Shortened reporting time

Your findings are transferred from the Measurement Assistant tool directly into the diagnostic reporting environment, saving dictation time and eliminating errors associated with manual transcription.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstopate na slovensko spletno stran Philips Healthcare
Please select the checkbox

Spletna stran je namenjena samo osebam, ki medicinske pripomočke uporabljajo kot profesionalci, vključno z osebami, ki opravljajo poklice v zdravstveni dejavnosti, osebami, ki delujejo za zdravstvene subjekte, ali subjekti, ki trgujejo z medicinskimi pripomočki kot profesionalci. Spletno mesto nikakor ni namenjeno potrošnikom ali splošni javnosti.

Ali ste oseba, ki izpolnjuje zgornja merila?

Da Ne