dStream Breast 7ch coil

MR coil

Find similar products

The dStream Breast 7ch coil is a rigid, open designed coil that can be used alone or in combination with FlexTrak Mammo. The coil is designed for excellent coverage into the axilla area and provides full access to the breasts for biopsy procedures. Immobilization plates are included to reduce motion. An adjustable head rest with patient mirror and soft patient ramp are included to promote patient comfort.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Our site can best be viewed with the latest version of Microsoft Edge, Google Chrome or Firefox.

Vstopate na slovensko spletno stran Philips Healthcare
Please select the checkbox

Spletna stran je namenjena samo osebam, ki medicinske pripomočke uporabljajo kot profesionalci, vključno z osebami, ki opravljajo poklice v zdravstveni dejavnosti, osebami, ki delujejo za zdravstvene subjekte, ali subjekti, ki trgujejo z medicinskimi pripomočki kot profesionalci. Spletno mesto nikakor ni namenjeno potrošnikom ali splošni javnosti.

Ali ste oseba, ki izpolnjuje zgornja merila?

Da Ne